II Ogólnopolska Literacka Konferencja Naukowa
“Życie i twórczość polskich pisarzy i poetów”

 

10 czerwca 2021 roku odbyła się online II Ogólnopolska Literacka Konferencja Naukowa „Życie i twórczość polskich pisarzy i poetów”, której organizatorem była Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL.

W naukowym gronie debatowaliśmy na temat życia oraz dorobku artystycznego takich  literatów, jak m.in. Artur Górski, Juliusz Słowacki czy Zofia Nałkowska. Wykłady inauguracyjne wygłosili: prof. dr hab. Dariusz Rott, który zaprezentował temat pt.: „Opisanie życia Anny Zbąskiej ze Stanisławskich (1651/1654 – 1700/1701) oraz dr hab. Anna Kieżuń, prof. UwB, która przedstawiła pracę pt. „Artur Górski. Biografia twórcza pisarza w perspektywie problemów kultury Polski niepodległej”.
Po wystąpieniach Gości Honorowych nastąpiła sesja plenarna wystąpień ustnych, w której uczestnicy przedstawili wyniki swoich badań.

Nad przebiegiem obrad będzie czuwał Komitet Naukowy w składzie:

• dr hab. Anna Kieżuń, prof. UwB (Wydział Filolologiczny, Uniwersytet w Białymstoku)

• dr hab. Magdalena Marzec-Jóźwicka (Katedra Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego, Instytut Filologii Polskiej, Wydział Nauk Humanistycznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

• prof. dr hab. Bogdan Mazan (Zakład Pozytywizmu i Młodej Polski, Instytut Filologii Polskiej i Logopedii, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Łódzki)

• dr hab. Anna Nowicka-Struska (Katedra Historii Literatury Polskiej, Instytut Filologii Polskiej, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)

• prof. dr hab. Dariusz Rott (Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski w Katowicach)

• dr hab. Agata Skała, prof. UMCS (Katedra Historii Literatury Polskiej, Instytut Filologii Polskiej, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)

• dr Ksymena Filipowicz-Tokarska (Zakład Literatury XX Wieku, Teorii Literatury i Sztuki Przekładu, Instytut Filologii Polskiej, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

• dr Jan Musiał (Instytut Polonistyki, Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu)

Patronat Honorowy:

Wydawnictwo Naukowe TYGIEL

Nowoczesne Zarządzanie Biznesem

Burmistrz Nałęczowa Wiesław Pardyka

Patronat Medialny:

Miesięcznik Literacki AKANT

TV Student


Jeśli chcesz na bieżąco otrzymać powiadomienie dotyczące organizowanej Konferencji, zostaw proszę swojego maila w formularzu poniżej.

Wczytywanie


Organizatorzy

 
 
Facebook