21 listopada 2019 r. w Wellness & Spa „W Krainie Alicji” w Nałęczowie (ul. ul. Kolejowa 37, 24-150) odbyła się Ogólnopolska Naukowa Konferencja Literacka „Śladami pisarzy i poetów Lubelszczyzny”.

Konferencję otworzył wykład plenarny dr. hab. Lecha Giemzy, prof. KUL (Katedra Literatury Współczesnej, Wydział Nauk Humanistycznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II) pt. Marianna Bocian (nieco) zapomniana poetka nowofalowa z Bełcząca. Kolejnym punktem Konferencji były wystąpienia prelegentów. Podczas wydarzenia uczestnicy przedstawili wyniki swoich prac oraz zaprezentowali sylwetki oraz dorobek artystyczny poetów i pisarzy mieszkających lub niegdyś odwiedzających ówczesne tereny województwa lubelskiego.

Arrow
Arrow
Slider

 

Nad przebiegiem obrad czuwał Komitet Naukowy w składzie:
dr hab. Antoni Czyż, prof. UPH, Wydział Nauk Humanistycznych, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
dr hab. Beata Obsulewicz-Niewińska, prof. KUL, Katedra Literatury Modernizmu, Wydział Nauk Humanistycznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
dr hab. Agata Skała, prof. UMCS, Katedra Historii Literatury Polskiej, Instytut Filologii Polskiej, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
dr Ksymena Filipowicz-Tokarska, Zakład Literatury XX Wieku, Teorii Literatury i Sztuki Przekładu, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
dr hab. Lech Giemza, prof. KUL, Katedra Literatury Współczesnej, Wydział Nauk Humanistycznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
ks. dr Grzegorz Głąb, Katedra Literatury Współczesnej, Wydział Nauk Humanistycznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
dr Eliza Kącka, Zakład Literatury i Kultury Drugiej Połowy XIX wieku, Wydział Polonistyki, Uniwersytet Warszawski,
dr Joanna Lekan-Mrzewka, Katedra Literatury Modernizmu, Wydział Nauk Humanistycznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II,
dr Barbara Stelingowska, Instytut Polonistyki i Neofilologii, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Organizatorzy:
– Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL.

Patronat Honorowy:
• Burmistrz Nałęczowa Wiesław Pardyka
• Nałęczowski Ośrodek Kultury
• Nowoczesne Zarządzanie Biznesem
oStowarzyszenie Miłośników Języka, Literatury i Kultury Rosyjskiej

Patronat Medialny:
• Czasopismo AKCENT
• Forum Akademickie
• Miesięcznik Literacki AKANT
• TV Student


Organizatorzy

 
 
Facebook