Nad przebiegiem obrad będzie czuwał Komitet Naukowy w składzie:

dr hab. Anna Kieżuń, prof. UwB
Wydział Filolologiczny, Uniwersytet w Białymstoku
dr hab. Magdalena Marzec-Jóźwicka
Katedra Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego, Instytut Filologii Polskiej, Wydział Nauk Humanistycznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
prof. dr hab. Bogdan Mazan
Zakład Pozytywizmu i Młodej Polski, Instytut Filologii Polskiej i Logopedii, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Łódzki
dr hab. Anna Nowicka-Struska
Katedra Historii Literatury Polskiej, Instytut Filologii Polskiej, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
prof. dr hab. Dariusz Rott
Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski w Katowicach
dr hab. Agata Skała, prof. UMCS
Katedra Historii Literatury Polskiej, Instytut Filologii Polskiej, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
dr Ksymena Filipowicz-Tokarska
Zakład Literatury XX Wieku, Teorii Literatury i Sztuki Przekładu, Instytut Filologii Polskiej, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
dr Jan Musiał
Instytut Polonistyki, Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu
Facebook