Nad przebiegiem obrad będzie czuwał Komitet Naukowy w składzie:

dr hab. Antoni Czyż, prof. UPH
Wydział Nauk Humanistycznych, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
dr hab. Beata Obsulewicz-Niewińska, prof. KUL
Katedra Literatury Modernizmu, Wydział Nauk Humanistycznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
dr hab. Agata Skała, prof. UMCS
Katedra Historii Literatury Polskiej, Instytut Filologii Polskiej, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
dr Ksymena Filipowicz-Tokarska
Zakład Literatury XX Wieku, Teorii Literatury i Sztuki Przekładu, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
dr hab. Lech Giemza
Katedra Literatury Współczesnej, Wydział Nauk Humanistycznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
ks. dr Grzegorz Głąb
Katedra Literatury Współczesnej, Wydział Nauk Humanistycznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
dr Eliza Kącka
Zakład Literatury i Kultury Drugiej Połowy XIX wieku, Wydział Polonistyki, Uniwersytet Warszawski
dr Joanna Lekan-Mrzewka
Katedra Literatury Modernizmu, Wydział Nauk Humanistycznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
dr Barbara Stelingowska
Instytut Polonistyki i Neofilologii, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Facebook