Nad przebiegiem obrad będzie czuwał Komitet Naukowy w składzie:

dr hab. Antoni Czyż, prof. UPH
Wydział Nauk Humanistycznych, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
dr hab. Lech Giemza, prof. KUL
Katedra Literatury Współczesnej, Wydział Nauk Humanistycznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
dr hab. Beata Obsulewicz-Niewińska, prof. KUL
Katedra Literatury Modernizmu, Wydział Nauk Humanistycznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
dr Ksymena Filipowicz-Tokarska
Zakład Literatury XX Wieku, Teorii Literatury i Sztuki Przekładu, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ks. dr Grzegorz Głąb
Katedra Literatury Współczesnej, Wydział Nauk Humanistycznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
dr Eliza Kącka
Zakład Literatury i Kultury Drugiej Połowy XIX wieku, Wydział Polonistyki, Uniwersytet Warszawski
dr Joanna Lekan-Mrzewka
Katedra Literatury Modernizmu, Wydział Nauk Humanistycznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
dr hab. Agata Skała
Katedra Historii Literatury Polskiej, Instytut Filologii Polskiej, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
dr Barbara Stelingowska
Instytut Polonistyki i Neofilologii, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Facebook