Termin rejestracji*
Udział w konferencji
Udział w konferencji+atrakcje
Publikacja rozdziału w monografii
06.12.2019 r. – 19.12.2019 r.
349 zł**
469 zł

159 zł***
20.12.2019 r. – 05.03.2020 r.
389 zł**
509 zł
06.03.2020 r. – 14.05.2020 r.
429 zł**
549 zł

 

Uczestnictwo w Konferencji obejmuje:
Udział w Konferencji
Udział w Konferencji + dodatkowe atrakcje
Udział w obradach Konferencji
TAK
TAK
Certyfikat uczestnictwa w Konferencji
TAK
TAK
Prezentację zgłoszonego tematu
TAK
TAK
Dyplom potwierdzający prezentację zgłoszonego tematu
TAK
TAK
Materiały konferencyjne (książka z numerem ISBN)
TAK
TAK
Startpack – gadżety konferencyjne
TAK
TAK
Całodzienna przerwa kawowa
TAK
TAK
Lunch
TAK
TAK
Dodatkowe atrakcje – zwiedzanie miasta z przewodnikiem
NIE
TAK

DANE DO WPŁAT

Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL
ul. Głowackiego 35/348, 20-060 Lublin
NIP 946-26-49-975
Numer rachunku: 70 1140 2004 0000 3102 7533 8307
Nazwa Banku: mBank (BRE Wydz. Bankowości Elektronicznej)

Tytuły przelewów w przypadku:

– uczestnictwa w Konferencji: LIT2020 uczestnik, IMIĘ I NAZWISKO uczestnika,
– uczestnictwa w Konferencji + atrakcje: LIT2020 uczestnik + atrakcje, IMIĘ I NAZWISKO uczestnika,
– uczestnictwa w Konferencji + publikacja rozdziału (opłatę za rozdział uiszcza wyłącznie autor korespondencyjny): LIT2020 uczestnik + rozdział, IMIĘ i NAZWISKO uczestnika ,
– uczestnictwa w Konferencji + atrakcje + publikacja rozdziału (opłatę za rozdział uiszcza wyłącznie autor korespondencyjny): LIT2020 uczestnik + atrakcje + rozdział, IMIĘ I NAZWISKO uczestnika.

Prosimy o przesłanie potwierdzenia przelewu na adres: kontakt@konferencja-literacka.pl w ciągu 7 dni od daty dokonania przelewu.

Faktury
Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o przesłanie danych (tj. nazwa, adres oraz NIP) na adres kontakt@konferencja-literacka.pl w ciągu 7 dni od daty dokonania płatności.

Faktury są wystawienie wyłącznie na mailową prośbę uczestnika, tylko tak dokonane zgłoszenie powoduje przesłanie faktury drogą elektroniczną oraz uprawnia do odbioru wersji papierowej podczas rejestracji w dniu Konferencji. W przypadku pytań bądź wątpliwości prosimy o kontakt mailowy.


*opłatę rejestracyjną oraz za rozdział w monografii należy uiścić w ciągu 7 dni od daty otrzymania potwierdzenia rejestracji uczestnictwa w Konferencji. Brak wpłaty w ciągu 7 dni liczonych od daty otrzymania potwierdzenia dokonania rejestracji, oznacza rezygnację z udziału w wydarzeniu i usunięcie zgłoszenia z rejestracji.

**opłata dotyczy jednego wystąpienia, za każde kolejne wystąpienie obowiązuje dodatkowa opłata w wysokości 50% wniesionej kwoty konferencyjnej.

***opłata dotyczy jednego rozdziału w monografii, za każdy kolejny rozdział obowiązuje dodatkowa opłata w wysokości 159 zł.

Facebook