• od 15 lutego 2021 r. – 20 maja 31 maja 2021 r. – rejestracja uczestnictwa w Konferencji
• do 1 czerwca 2021 r. – zgłaszanie streszczeń wystąpień ustnych
10 czerwca 2021 r. – II Ogólnopolska Naukowa Konferencja Literacka “Życie i twórczość polskich pisarzy i poetów”
• do 21 czerwca 2021 r. – nadsyłanie rozdziałów do monografii naukowej oraz oświadczeń autorów prac (w wersji elektronicznej i papierowej)
Odpowiadamy na wszystkie otrzymane od Państwa wiadomości. Brak odpowiedzi jest równoznaczny z jej nieotrzymaniem. Jeśli w przeciągu 2 tygodni od przesłania pracy (również po naniesieniu poprawek) nie otrzymają Państwo od nas mailowego potwierdzenia otrzymania plików, bardzo prosimy o kontakt z nami w tej sprawie.
• do 21 grudnia 2021 r. – wydanie monografii naukowej w formie elektronicznej. Planowany termin obejmuje prace sformatowane zgodnie z informacjami podanymi w zakładce Publikacja, które zostaną wysłane do 21 czerwca 2021 r. wraz z oryginałem oświadczenia autora/-ów (w wersji papierowej). O terminie dostępności wersji papierowych książek będziemy informowali mailowo.
Facebook