06 grudzień 2019 r. – 14 maja 2020 r.  – rejestracja uczestnictwa w Konferencji
• do 22 maja 2020 r.  – zgłaszanie streszczeń wystąpień ustnych
4 czerwca 2020 r. – II Ogólnopolska Naukowa Konferencja Literacka “Życie i twórczość polskich pisarzy i poetów”
• do 14 czerwca 2020 r. – nadsyłanie rozdziałów do monografii naukowej oraz oświadczeń autorów prac (w wersji elektronicznej i papierowej)
Odpowiadamy na wszystkie otrzymane od Państwa wiadomości. Brak odpowiedzi jest równoznaczny z jej nieotrzymaniem. Jeśli w przeciągu 2 tygodni od przesłania pracy (również po naniesieniu poprawek) nie otrzymają Państwo od nas mailowego potwierdzenia otrzymania plików, bardzo prosimy o kontakt z nami w tej sprawie.
• do 15 września 2020 r. – wydanie monografii naukowej w formie elektronicznej. Planowany termin obejmuje prace sformatowane zgodnie z informacjami podanymi w zakładce Publikacja, które zostaną wysłane do 14 czerwca 2020 r. wraz z oryginałem oświadczenia autora/-ów (w wersji papierowej). O terminie dostępności wersji papierowych książek będziemy informowali mailowo.
Facebook