Każdy Uczestnik Konferencji zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem.

Regulamin Konferencji dostępny jest poniżej:

Regulamin Ogólnopolskiej Naukowej Konferencji Literackiej „Śladami pisarzy i poetów Lubelszczyzny”

Facebook