Każda osoba zainteresowana udziałem w Konferencji zobligowana jest do rejestracji uczestnictwa poprzez dostępny poniżej formularz:

Rejestracja uczestnictwa w Konferencji -> kliknij tutaj

III tura rejestracji trwa do 14 maja 2020 r.. Szczegóły dotyczące terminów oraz kosztów związanych z uczestnictwem w Konferencji dostępne w zakładkach: Terminy i Opłaty

Uczestnicy, którzy planują przygotować wystąpienie ustne/poster naukowy są zobligowani zarejestrować jego temat i abstrakt w formularzu:

Rejestracja tematów i abstraktów wystąpień -> kliknij tutaj

Przed rejestracją konieczne jest zapoznanie się z regulaminem Konferencji dostępnym w zakładce: Regulamin

Facebook